Regulamin wycieczki

Regulamin wycieczki szkolnej

 

Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:

1.     Złożenie w określonym terminie pisemnej zgody rodziców.

2.     Zabranie na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.

3.     Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.

4.     Punktualne przyjście na miejsce zbiórki.

5.     Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.

6.     Zachowywanie się w sposób kulturalny.

7.     Stosowanie się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki, opiekunów.

8.     Informowanie kierownika wycieczki, opiekunów o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo na wycieczce.

9.     Pozostawienie porządku wszystkich miejsc przebywania.

10.   Przestrzeganie regulaminu.

 

W czasie wycieczki zabronione jest:

1.     Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika, opiekunów wycieczki.

2.     Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych.

3.     Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających.

 

Zobowiązanie uczniów

Zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania

Data …………………………

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Podpis ucznia